POIM Ghidul solicitantului OS 4.1. – Protectia biodiversitatii

Ministerul Fondurilor Europene (MFE), in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020, a lansat in data de 19 aprilie 2016, Ghidurile solicitantilor pentru sectoarele: deseuri, biodiversitate, managementul riscului si calitatea aerului, cu un buget total de 654 milioane de euro, reprezentand 5,5% din alocarea totala aferenta programului, de 11,98 miliarde euro.

Ghidul pentru sectorul gestionarii deseurilor vizeaza reducerea numarului depozitelor neconforme si cresterea gradului de pregatire pentru reciclare a deseurilor in Romania (obiectivul specific 3.1).

Ghidul pentru sectorul de Management al riscului vizeaza cresterea nivelului de pregatire pentru o reactie rapida si eficienta la dezastre a echipajelor de interventie (obiectivul specific 5.2).

Ghidul pentru sectorul de Calitatea aerului vizeaza cresterea nivelului de evaluare si monitorizare a calitatii aerului la nivel national (obiectivul specific 4.2), bugetul apelului fiind de aproximativ 15 milioane de euro, iar solicitantul eligibil fiind Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.

Ghidul pentru sectorul Biodiversitate vizeaza cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii prin masuri de management adecvate si refacerea ecosistemelor degradate (obiectivul specific 4.1) si promoveaza masuri de conservare a biodiversitatii in conformitate cu documentele de politica europeana si nationala in domeniu.

Tipurile de proiecte ce pot fi finantate vizeaza elaborarea/revizuirea de planuri de management pentru ariile protejate, precum si implementarea masurilor de protectie si conservare a ariilor naturale protejate prevazute in planurile de management aprobate.

Bugetul apelului este de peste 240 de milioane de euro, solicitantii eligibili fiind Custozi sau Administratori ai ariilor naturale protejate, respectiv institute de cercetare, universitati, ONG-uri, autoritati ale administratiei publice centrale si locale, precum si alte structuri in coordonarea sau subordonarea autoritatilor centrale sau locale.

Din alocarea toatala, aproximativ 27% (respectiv 66 de milioane de euro) sunt disponibili pentru ITI Delta Dunarii.

Apelul va fi de tip competitiv cu depunere continua. Proiectele pentru acest sector se vor putea depune in perioada 20 iunie 2016 (ora 10.00) – 30 iunie 2018 (ora 10.00).

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene