i

Misiune și obiective

Departamentul de Proiecte din Fonduri Europene este o structura organizatorica fara personalitate juridica înfiintata pe baza deciziei Senatului Universitatii Ovidius din Constanta nr. 1398 din 13.11.2014.

DPFE este destinat coordonarii accesarii si implementarii proiectelor cu finantare externa si nationala, cu prioritate în domeniul educatiei si formarii profesionale. Are ca scop coordonarea participarii Universitatii ”Ovidius” la programele europene, coordonarea elaborarii de proiecte europene de catre departamente, facultati si alte unitati din Universitate, precum si monitorizarea implementarii proiectelor.

Din punct de vedere ierarhic, DPFE este subordonat în mod direct Rectorului Universitatii Ovidius din Constanta, respectiv Prorectorului responsabil cu Dezvoltarea institutionala, relatia cu mediul economic si comunitatea locala.