i

Ghid privind integrarea temelor orizontale în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile ESI 2014-2020

Ministerul Fondurilor Europene a publicat in data de 14 martie 2016 „Ghidul privind integrarea temelor orizontale in cadrul proiectelor finantate din FESI”. Acest ghid a fost elaborat in cadrul GLF Operational si se doreste a fi un instrument util pentru potentialii beneficiari in procesul de completare a Cererilor de finantare.