i

Programul Operațional Infrastructură Mare - POIM

Data aprobarii de catre Comisia Europeana: 10.07.2015
Finantator: Uniunea Europeană (FEDR şi FC) şi Guvernul României
Alocare financiara: 11,88 mld. Euro
Obiectivul general

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 are ca obiectiv global dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creării premiselor unei creşteri economice sustenabile, în condiţii de siguranță şi utilizare eficientă a resurselor naturale.

Obiective specifice:

 • Promovarea sistemelor de transport durabile si eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor retelelor majore
 • Protectia mediului si promovarea utilizarii eficiente a resurselor
 • Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, prevenirea si gestionarea riscurilor
 • Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon in toate sectoarele

Axe Prioritare:

Transport
AXA PRIORITARĂ 1: Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului
AXA PRIORITARĂ 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient

Mediu și schimbări climatice
AXA PRIORITARĂ 3: Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor
AXA PRIORITARĂ 4: Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric
AXA PRIORITARĂ 5: Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor

Energie curată şi eficienţă energetică
AXA PRIORITARĂ 6: Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
AXA PRIORITARĂ 7: Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate
AXA PRIORITARĂ 8: Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale

Categorii de beneficiari eligibili în general:

 • Administratorii de infrastructura rutiera, feroviara, navala, portuara, aeroportuara si de metrou, desemnati conform legii
 • Autoritati ale administratiei publice central cu atributii in gestionarea birourilor vamale
 • Institutii responsabile cu reforma structural in sectorul de transport
 • Autoritati publice locale :
 • Centrele intermodale ( validate de MPGT): autoritati publice locale, Ministerul Transporturilor , unitatile din coordonarea sau sub autoritatea MT. Operarea infrastructurii intermodale poate fi concesionata mediului privat
 • Siguranta rutiera: Autoritatile publice locale care gestioneaza infrastructura di interiorul localitatilor , infrastructura rutiera de tip drum national care face legaturi interurbane
 • Institute de cercetare
 • Universităţi
 • Custozi/Administratori ai ariilor naturale protejate
 • Transelectrica si Transgaz etc.

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE
Ministerul Fondurilor Europene
Adresă: Tower Center, Bd. Ion Mihalache, nr 15-17, Sector 1, Bucureşti
Tel:  0372 838 781
Fax: 0372 838 502
E-mail: contact.minister@fonduri-ue.ro
Website: www.fonduri-ue.ro

(Surse: http://www.fonduri-ue.ro; http://www.fonduri-structurale.ro