i

Legături utile

Programe Operationale

POC  
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate www.fonduri-ue.ro
POC – Axa prioritara 1: Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice – Organismul Intermediar pentru Cercetare

Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare

http://www.poc.research.ro
POC – Axa prioritara 2: Ministerul pentru Societatea Informaţională – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale http://fonduri.mcsi.ro
   
POCU  
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman www.fonduri-ue.ro
Organismul Intermediar Regional Nord-Est www.fsenordest.ro
Organismul Intermediar Regional Sud-Est www.fsesudest.ro
Organismul Intermediar Regional Sud Muntenia www.fsesudmuntenia.ro
Organismul Intermediar Regional Sud-Vest Oltenia www.oirsvfse.ro
Organismul Intermediar Regional Vest www.oirposdru-vest.ro
Organismul Intermediar Regional Nord-Vest www.runv.ro
Organismul Intermediar Regional Centru www.oirposdrucentru.ro
Organismul Intermediar Regional Bucureşti-Ilfov www.oiposdrubi.ro
Organism Intermediar Ministerul Educaţiei Naţionale www.posdru.edu.ro
Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic www.tvet.ro
Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă www.fse.anofm.ro
   
POR
AM pentru Programul Operational Regional http://www.mdrap.ro/
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est) www.inforegionordest.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (ADR Sud-Est) www.adrse.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia) www.adrmuntenia.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR SV Oltenia) www.adroltenia.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) www.adrvest.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest) www.nord-vest.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) www.adrcentru.ro
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureţti Ilfov (ADR Bucuresti Ilfov) www.adrbi.ro
   
POIM  
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare www.fonduri-ue.ro
Organismul Intermediar Bacău – Regiunea 1 Nord-Est http://www.posmediu.ro/bacau
Organismul Intermediar Galaţi – Regiunea 2 Sud-Est http://www.posmediu.ro/galati
Organismul Intermediar Piteşti – Regiunea 3 Sud Muntenia http://www.posmediu.ro/pitesti
Organismul Intermediar Craiova – Regiunea 4 Sud-Vest http://www.posmediu.ro/craiova
Organismul Intermediar Timişoara – Regiunea 5 Vest http://www.posmediu.ro/timisoara
Organismul Intermediar Cluj-Napoca – Regiunea 6 Nord-Vest http://www.posmediu.ro/cluj
Organismul Intermediar Sibiu – Regiunea 7 Centru http://www.posmediu.ro/sibiu
Organismul Intermediar Bucureşti – Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov http://www.posmediu.ro/bucuresti
Organismul Intermendiar pentru Energie http://oie.minind.ro/

 

Romania

Ministerul Fondurilor Europene www.fonduri-ue.ro
Guvernul României www.gov.ro
Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA) www.minind.ro
Ministerul Finanţelor Publice www.mfinante.ro
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice www.mdrap.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală www.anaf.ro
Ministerul Afacerilor Interne www.mai.gov.ro
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale www.mmuncii.ro
Ministerul Transporturilor http://mt.gov.ro/
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice www.edu.ro
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale www.mcsi.ro
Ministerul Sănătății www.ms.ro
Curtea de Conturi a Romaniei www.curteadeconturi.ro
Asociatia Municipiilor din Romania www.amr.ro
Federatia Autoritatilor Locale www.falr.ro
Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România www.uncjr.ro
Asociatia Oraselor din Romania www.aor.ro
Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) www.apdrp.ro
Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura www.anpa.ro
Agentia Natională pentru protecţia mediului www.anpm.ro
Institutul European din Romania www.ier.ro
Centrul Român de Politici Europene http://www.crpe.ro/

 

UE

Comisia Europeana http://ec.europa.eu/index_ro.htm
Parlamentul european http://www.europarl.europa.eu
Consiliul municipalitatilor si regiunilor din Europa www.ccre.org
Banca Centrală Europeană http://www.ecb.europa.eu
Banca Europeană de Investiţii http://www.eib.org/
Fondul European de Investiţii http://www.eif.org/
Comitetul Economic şi Social European http://www.eesc.europa.eu
Comitetul Regiunilor http://europa.eu
Black Sea Synergy http://eeas.europa.eu/blacksea
EUR-LEX – portalul de acces la legislaţia Uniunii Europene http://eur-lex.europa.eu