i

Despre departament

Departamentul de Proiecte din Fonduri Europene este o structura organizatorica fara personalitate juridica înfiintata pe baza deciziei Senatului Universitatii Ovidius din Constanta nr. 1398 din 13.11.2014.

DPFE este destinat coordonarii accesarii si implementarii proiectelor cu finantare externa si nationala, cu prioritate în domeniul educatiei si formarii profesionale. Are ca scop coordonarea participarii Universitatii ”Ovidius” la programele europene, coordonarea elaborarii de proiecte europene de catre departamente, facultati si alte unitati din Universitate, precum si monitorizarea implementarii proiectelor.

Din punct de vedere ierarhic, DPFE este subordonat în mod direct Rectorului Universitatii Ovidius din Constanta, respectiv Prorectorului responsabil cu Dezvoltarea institutionala, relatia cu mediul economic si comunitatea locala.

Contact

Activitatea acestui birou se desfasoara în cadrul Universitatii „Ovidius” din Constanta

Departamentul de Proiecte din Fonduri Europene,
Str. Ion Voda, nr. 58, sala 108
Telefon: 0040723033388
Email: office_uip@univ-ovidius.ro

Persoana de contact: Pascu Florentina Ruxandra

MySMIS

Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU

Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate/respinse în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul POCU/89/3/7/

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU), din cadrul MDRAPFE, a publicat în data de 10.07.2017 lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate/ respinse în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/89/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană/Diaspora Start Up.

citește mai mult