i

Cadrul legislativ european

REGULAMENTUL (UE) NR. 1290/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare si diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare si inovare (2014-2020) – „Orizont 2020” si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006

REGULAMENTUL (UE) NR. 1291/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare si inovare (2014-2020) – Orizont 2020 si de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE

REGULAMENTUL (UE) NR. 1293/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2013 privind instituirea unui program pentru mediu si politici climatice (LIFE) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 614/2007

REGULAMENTUL (UE) NR. 1295/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa creativa” (2014-2020) si de abrogare a Deciziilor nr. 1718/2006/CE, nr. 1855/2006/CE si nr. 1041/2009/CE

REGULAMENTUL (UE) NR. 1296/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2013 privind Programul Uniunii Europene pentru ocuparea fortei de munca si inovare sociala („EaSI”) si de abrogare a Deciziei nr. 283/2010/UE de instituire a unui instrument european de microfinantare Progress pentru ocuparea fortei de munca si incluziune sociala

REGULAMENTUL (UE) NR. 1299/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind dispozitii specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regionala pentru obiectivul de cooperare teritoriala europeana

REGULAMENTUL (UE) NR. 1300/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006

REGULAMENTUL (UE) NR. 1301/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regionala si dispozitiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investitiile pentru crestere economica si locuri de munca si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006

REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

REGULAMENTUL (UE) NR. 1304/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului

REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 1311/2013 AL CONSILIULUI din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020

REGULAMENTUL (UE) NR. 1316/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 si (CE) nr. 67/2010

REGULAMENTUL (UE) NR. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (Text cu relevanţă pentru SEE)