i

Manual de Identititate Vizuală Instrumente Structural 2014-2020

Pe pagina de internet a Ministerului Fondurilor Europene a fost publicat „Manualul de identitate vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020”, aprobat prin OMFE nr. 2640/18.09.2015

Elementele de identitate vizuala ale Uniunii Europene si ale Instrumentelor Structurale in Romania prezentate trebuie folosite de catre:

1. Autoritatile de Management si Organismele Intermediare responsabile de implementarea Programelor Operationale finantate din Instrumentele Structurale;
2. Beneficiarii finantarilor nerambursabile din Instrumente Structurale.

Scopul Manualului de Identitate Vizuala este de a prezenta:

– elementele care trebuie folosite, inclusiv exemple grafice;
– regulile de utilizare;
– exceptiile de la aceste reguli.

(Sursa: http://www.fonduri-ue.ro)