i

Formulare UOC

DMPFE este un departament pus la dispoziția mediului academic în vederea coordonării participării Universității Ovidius din Constanța la programele europene, precum și monitorizarea implementării proiectelor. În acest sens, DMPFE elaborează și pune la dispoziție solicitanților o serie de documente personalizate (în funcție de apelul de proiecte vizat), utile atât în faza de depunere a proiectelor, cât și cele utile în faza de contractare a proiectelor.

DMPFE este un departament care intermediază aplicarea specimenului de semnătură digitală a domnului rector, precum și aprobarea propunerilor de proiecte de către Consiliul de Administrație al UOC, pentru aceasta fiind necesară completarea Expresiei de interes și transmisă pe adresa de email ruxandra.vidrighin@365.univ-ovidius.ro.

Informațiile transmise de dumneavoastră vor fi prezentate prorectorului de resort spre analiză și avizare și vor fi tratate cu confidențialitate.