i

Programul Operațional Competitivitate - POC

Data aprobarii de catre Comisia Europeana: 19.12.2014
Finantator: Uniunea Europeană (FEDR) şi Guvernul României
Alocare financiara: 1,33 mld. Euro
Obiectivul general

Obiectivul general al POC este de a contribui la realizarea obiectivului global al Acordului de Parteneriat prin susținerea CDI și TIC pentru competitivitate și dezvoltare.
Vor primi finantare clusterele de inovare, intreprinderile nou-înființate inovatoare dar și startup-urile. Domeniile finanțate vor fi: bioeconomia, tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, energie, mediu și schimbările climatice, eco-nano-tehnologii și materiale avansate.
În același timp, Programul vizează și creșterea calității și a utilizării serviciilor publice electronice. Vor fi susținute folosirea tehnologiilor informatice și de comunicare în educație, cultură și sănătate. Programul va sprijini astfel dezvoltarea infrastructurii broadband (internet în bandă largă) în întreaga țară, creând legături esențiale între mediul rural și mediul urban.

Obiective specifice:

 • Promovarea investitiilor in C&I, dezvoltarea de legaturi si sinergii intre intreprinderi, centrele de cercetare si dezvoltare si invatamantul superior
 • Imbunatatirea infrastructurilor de cercetare si inovare (C&I) si promovarea centrelor de competenta
 • Consolidarea aplicatiilor TIC pentru guvernare electronica, e-learning, incluziune digitala, cultura online si e-sanatate
 • Dezvoltarea produselor si serviciilor TIC, a comertului electronic, si a cererii de TIC
 • Extinderea conexiunii de banda larga si sprijinirea adoptarii tehnologiilor emergente si a retelelor pentru economia digitala

Axe Prioritare:

 • AXA PRIORITARA 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor – gestionată de ANCSI – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Știinţifică și Inovare.
 • AXA PRIORITARA 2: Tehnologia Informatiei şi Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitive – gestionată de OIPSI – Organismul Intermediat de Promovare a Societății Internaționale.

Categorii de beneficiari eligibili în general:

 • Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, centrate pe domeniul TIC sau in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC
 • Consortii (parteneriate) de microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.
 • Organizatii de cercetare de drept public sau privat (institutii CD sau de invatamant superior)
 • Parteneriatele formate din intreprinderi si institutii de CD si sau invatamant superior (e.g. clustere inovative)
 • Intreprinderi (mici, mijlocii si mari) cu activitate CD mentionata in statut
 • Entitati care administreaza structuri de tip cluster inovativ
 • Spin-off-uri inovatoare
 • Start-up-uri inovatoare

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE
Ministerul Fondurilor Europene
Tower Center, Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sect. 1, Bucuresti
Director general: Suzana Elena CHIRIAC
Secretariat: Lidia Paun, Tel: 0372 614 401
Relatii publice: Valentin Barbu,
Tel:  0372 614 431
Fax: 0372 838 502

(Surse: http://www.fonduri-ue.ro; http://www.fonduri-structurale.ro)