i

Axa prioritară 1 - Ghid unic

Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare a publicat Ghidul unic final, in cadrul Programului Operational Competitivitate (2014-2020) – Axa prioritara 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor, sectiunile A-G:

Sectiunea A: Investitii pentru departamentele de CD ale intreprinderilor
Sectiunea B: Clustere de inovare
Sectiunea C: Intreprinderi inovatoare de tip start-up si spin-off
Sectiunea D: Intreprinderi nou-infiintate inovatoare
Sectiunea E: Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate
Sectiunea F: Proiecte de investitii pentru institutii publice CD/ universitati
Sectiunea G: Parteneriate pentru transfer de cunostinte
(Sursa: ANCS)