i

Programul Operațional Capital Uman - POCU

Data aprobarii de catre Comisia Europeana: 25.02.2015
Finantator: Uniunea Europeană (prin FSE) şi Guvernul României
Alocare financiara 4,22 mld. euro
Obiectiv strategic

Programul Operational Capital Uman are ca obiectiv cresterea economica incluziva prin investitii in incurajarea ocuparii si a mobilitatii fortei de munca, in special in randul tinerilor si a persoanelor situate in afara pietei muncii, promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei, precum si sustinerea educatiei, dezvoltarea competentelor si incurajarea invatarii pe tot parcursul vietii

Obiective specifice:

 • Promovarea calitatii sistemului de educatie si formare profesionala initiala si continua, inclusiv a invatamantului superior si a cercetarii
 • Promovarea culturii antreprenoriale si imbunatatirea calitatii si productivitatii muncii
 • Facilitarea insertiei tinerilor si a somerilor de lunga durata pe piata muncii
 • Dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si incluzive
 • Promovarea (re)insertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv in zonele rurale
 • Imbunatatirea serviciilor publice de ocupare
 • Facilitarea accesului la educatie si pe piata muncii a grupurilor vulnerabile

Axele prioritare sunt urmatoarele:

 • AXA PRIORITARA 1 – Initiativa locuri de munca pentru tineri
 • AXA PRIORITARA 2 – Imbunatatirea situatiei tinerilor din categoria NEETs (cu varsta cuprinsa intre 16 si 25 ani)
 • AXA PRIORITARA 3 – Locuri de munca pentru toti
 • AXA PRIORITARA 4 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei
 • AXA PRIORITARA 5 – CLLD (Strategii de dezvoltare bazate pe comunitate)
 • AXA PRIORITARA 6 – Educatie si competente
 • AXA PRIORITARA 7 – Asistenta tehnica

Categorii de beneficiari eligibili, în general:

 • Entităţi relevante (furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare şi certificare a competenţelor, sindicate, patronate, ONG-uri/organizaţii de tineret etc.) în parteneriat cu angajatori/ Angajatori;
 • MMFPSPV/SPO (inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa) în parteneriat cu entităţi relevante (angajatori, furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare şi certificare a competenţelor, sindicate, patronate, ONG-uri/ organizaţii de tineret etc.);
 • autoritati publice locale si centrale cu responsabilitati in domeniul asistentei sociale in parteneriat cu actori cu experienta relevanta in domeniu, furnizori de servicii sociale, ONG-uri in domeniu, Institute de cercetare, universitati, Ministerul Santatatii in parteneriat cu actori relevanti
 • Entităţile selectate/ desemnate pentru implementarea schemelor în domeniul antreprenoriatului.

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Ministerul Fondurilor Europene
Adresă: Tower Center, Bd. Ion Mihalache, nr 15-17, Sector 1, Bucureşti.
Tel:0372614417, 0372614360
Fax: 0372.838.502
E-mail: contact.minister@fonduri-ue.ro
Website: www.fonduri-ue.ro