INTERREG VI-A ROMANIA-BULGARIA
CALL 3 – APEL DEDICAT EDUCAȚIEI

Ghidul Aplicantului dedicat proiectelor din cadrul Priorității 3: O regiune educată, Obiectivul specific 4.2 – “Îmbunătățirea accesului egal la servicii incluzive și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea unei infrastructuri accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online!” este disponibil beneficiarilor!

Apelul dedicat proiectelor din cadrul Priorității 3: O regiune Educată, Obiectiv specific 4.2 – “Îmbunătățirea accesului egal la servicii incluzive și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea unei infrastructuri accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online!” este deschis. 15,000,000 Euro sunt alocați pentru proiecte axate pe educație, în cadrul Priorității 3, Obiectiv Specific 4.2!

Toate detaliile și regulile referitoare la procesul de depunere a aplicațiilor prin intermediul sistemului electronic Jems se regăsesc în Ghidul Aplicantului și în documentele anexate, disponibile pentru consultare, accesând link-ul:  https://www.interregviarobg.eu/ro/apeluri-de-proiecte-articol .

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că proiectele dvs. pot fi depuse doar în format electronic, via sistemul electronic Jems, care poate fi accesat aici: https://jems-robg.mdlpa.ro/ .

Este foarte important să identificați și să depuneți aplicația în secțiunea corespunzătoare de pe Jems dedicată apelului:

  • Small scale project – Call 3_Specific Objective_Small Scale Projects
  • Hard project – Call 3_Specific Objective_Hard Projects
  • Small project – Call 3_Specific Objective_Soft Projects

Termenul limită de încărcare a cererilor de finanțare în sistemul Jems este 9 Septembrie 2024, ora 13:00!

Pentru actualizări constante, vă rugăm să urmăriți site-ul web a programului și pagina de Facebook: https://www.facebook.com/RomaniaBulgariaCbcProgramme

 

 

Sursa: https://www.interregviarobg.eu/