POC-A.1-A.1.1.3-H-2016

In data de 06 iulie 2016, prin Decizia Presedintelui ANCSI nr. 9282/06.07.2016, au fost aprobate atat Ghidul solicitantului – conditii specifice, cat si lansarea apelului pentru POC – A.1 – A.1.1.3.-H-2016 pentru acordarea asistentei financiare din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) si de la bugetul de stat pentru A.1.1.2 „Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale Programului-cadru ORIZONT 2020 si alte programe CDI internationale”.

Sursa: ANCSI