POIM OS 4.1

In data de 22 martie 2016, Ministerul Fondurilor Europene – Directia Generala Programe Infrastructura Mare, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare a publicat în consultare versiunea revizuita a proiectului de Ghid al solicitantului aferent Axei prioritare 4 „Protectia mediului prin masuri de conservare a biodiversitatii, monitorizarea calitatii aerului si decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific 4.1 ”Cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii prin masuri de management adecvate si refacerea ecosistemelor degradate”.

Prima versiunea a ghidului solicitantului a fost publicata în data de 17 august 2015.

Totodata, a fost publicat centralizatorul propunerilor primite pe adresa Ministerului Fondurilor Europene pe parcursul perioadei de consultare publica organizate în perioada 17 august – 17 septembrie 2015, document ce contine inclusiv mentiuni referitoare la modul în care a fost revizuit ghidul solicitantului, precum si justificarea în cazul nepreluarii observatiilor primite.

Persoanele interesate sunt rugate sa transmita propunerile privind imbunatatirea documentelor mai sus mentionate, la adresa de e-mail: contact.minister@fonduri-ue.ro, pana la data de 30 martie 2016.

Bugetul total alocat apelului de proiecte este de cca. 240 mil. euro, din care cca. 204 mil. euro reprezinta contributia Fondului European pentru Dezvoltare Regionala.

Beneficiarii eligibili sunt custozii si administratorii de arii naturale protejate, precum si ONG-uri si alti actori interesati în domeniul biodiversitatii, în parteneriat cu acestia, precum si autoritatile responsabile de politica în domeniul biodiversitatii.

Actiunile finantabile vizeaza: elaborarea si implementarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate si a planurilor de actiune pentru specii, precum si masuri de îmbunatatire a nivelului de cunoastere în domeniul biodiversitatii.

(Sursa: Ministerul Fondurilor Europene)