Primul apel de proiecte în cadrul Programului Operaţional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014 – 2020

Primul apel de proiecte în cadrul Programului Operaţional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014 – 2020 este deschis începând de pe 31 ianuarie 2017, data de închidere fiind 31 mai 2017.
Acest prim apel se adresează proiectelor care contribuie la toate obiectivele tematice și priorități ale Programului:
Obiectivul tematic 1: Promovarea afacerilor şi a antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre

  • PI 1.1 Promovarea în comun a afacerilor şi antreprenoriatului în sectoarele turism şi cultură
  • PI 1.2 Creşterea oportunităţilor comerciale transfrontaliere şi modernizarea sectorului agricol şi a celor conexe

Obiectivul tematic 2: Promovarea unei politici de mediu coordonate şi reducerea prin acţiuni comune a deşeurilor maritime în Bazinul Mării Negre

  • PI 2.1 Îmbunatățirea sistemului de monitorizare în comun a mediului
  • PI 2.2 Promovarea în comun a unor acţiuni având ca scop conştientizarea privind deşeurile maritime şi riverane

Bugetul pentru cele două obiective tematice ale primului apel de proiecte este de peste 19,6 milioane de euro.

Pentru mai multe detalii, consultați pagina programului: http://blacksea-cbc.net/black-sea-basin-2014-2020/calls-for-proposals/

Sursa: www.fonduri-structurale.ro