Ce apeluri urmează să fie lansate până la sfârșitul acestui an în cadrul POCU, POC și POIM

În urma unei solicitări a fonduri-structurale.ro, Ministerul Fondurilor Europene a prezentat o situație centralizată a apelurilor ce urmează să fie lansate în cadrul programelor coordonate de către minister:
• Programul Operațional Capital Uman;
• Programul Operațional Competitivitate;
• Programul Operational Infrastructura Mare
Conform situației prezentate, în cadrul POCU vor fi lansate 20 de apeluri, printre care:
• Vor fi relansate apelurile „Viitor pentru tinerii NEETs”, un apel pentru creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe antreprenoriale și apelul dedicat sprijinului pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat; 
• Se vor lansa apeluri noi pentru dezvoltarea competențelor digitale ale angajaților din întreprinderi mari și IMMuri;
• Instituțiile medicale vor putea aplica pentru consolidarea rețelei de asistență medicală comunitară și dezvoltarea de programe regionale de îngrijire a gravidei şi copilului;
• Se vor lansa două programe pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate și un pachet integrat de prevenire a abandonului școlar 
În cadrul POC, va fi lansat în această lună apelul de proiecte dedicat organizațiilor care administrează clustere de inovare.
POIM va avea două noi apeluri lansate în primul trimestru din anul 2020. 

Centralizator Apeluri 2020