Al treilea apel de proiecte în cadrul Programului Interreg Europa 2014-2020

În perioada 1 martie 2017 – 30 iunie 2017, va fi deschis al treilea apel de proiecte în cadrul Programului Interreg Europa 2014-2020. Sunt așteptate proiecte care contribuie la toate axele prioritare ale Programului:

Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare

  • OS 1.1 Îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională, în special a programelor de Investiții pentru Dezvoltare și Locuri de muncă, iar în cazul în care sunt relevante, a programelor de Cooperare Teritorială Europeană, în domeniul cercetării și al infrastructurii de inovare și a capacităților, în special în cadrul Strategiilor de Specializare Inteligentă
  • OS 1.2 Îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională, în special a programelor de Investiții pentru Dezvoltare și Locuri de muncă, iar în cazul în care sunt relevante, a programelor Europene de Cooperare Teritorială care să sprijine transferul de inovare de către competitori în cadrul rețelei regionale de inovare în domenii de ,,specializare inteligentă” și oportunitate a inovării

Axa prioritară 2: Competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii

  • OS 2.1 Îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională , în special a programelor de Investiții pentru Dezvoltare și Locuri de muncă, iar în cazul în care sunt relevante, a programelor de Cooperare Teritorială Europeană, în sprijinirea IMM-urilor în toate etapele ciclului lor de viață pentru dezvoltarea și obținerea unei creșteri a gradului de inovare

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele

  • OS 3.1 Îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională, în special a programelor de Investiții pentru Dezvoltare și Locuri de muncă, iar în cazul în care sunt relevante, a programelor de Cooperare Teritorială Europeană privind abordarea tranziției de la o economie cu emisii reduse de carbon, în special în cadrul Strategiilor de Specializare Inteligentă

Axa prioritară 4: Mediu și utilizarea eficientă a resurselor

  • OS 4.1 Îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională, în special a programelor de Investiții pentru Dezvoltare și Locuri de muncă, iar în cazul în care sunt relevante, a programelor de Cooperare Teritorială Europeană în domeniul protecției și dezvoltării patrimoniului natural și cultural
  • OS 4.2 Îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională, în special a programelor de Investiții pentru Dezvoltare și Locuri de muncă, iar în cazul în care sunt relevante, a programelor de Cooperare Teritorială Europeană în scopul creșterii eficienței resurselor, creșterii ecologice și eco-inovării și a performanței managementului de mediu

Pentru mai multe detalii: http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/

Sursa: www.fonduri-structurale.ro