POCU: Ghidul pentru apelul „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în scopul angajabilității”, publicat spre consultare!

Organismul Intermediar din cadrul Ministerului Educatiei Nationale a publicat in data de 26 octombrie 2017, în consultare, Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în scopul angajabilității”, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivele Specifice 6.9. „Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și nonuniversitar, organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate, în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile” şi 6.10. „Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și nonuniversitar ethnic, organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate, corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI”.

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt, în principal, cele care vizează dezvoltarea și pilotarea furnizării de cursuri cu componentă aplicativă adresate studenților din ciclul de studii de licență/cursanților, cu scopul creșterii angajabilității absolvenților. Prin cooperarea cu mediul de afaceri, sectorul public și societatea civilă în elaborarea ofertei de studii, universitățile vor avea contribuții relevante la optimizarea structurii economice, sociale și culturale a localităților și regiunilor în care se află și vor stimula inovația în variate alternative.

Vă rugăm să transmiteți observatiile/propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea documentelor mai sus menţionate la adresa de e-mail: educatie@fonduri-ue.ro până la data 13.11.2017.

Sursa: www.fonduri-ue.ro