Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate/respinse în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul POCU/89/3/7/

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU), din cadrul MDRAPFE, a publicat în data de 10.07.2017 lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate/ respinse în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/89/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană/Diaspora Start Up.

citește mai mult