POIM_Ordin MFE modificare GS OS 4.1_iulie 2016

POIM: S-a modificat Ghidul Solicitantului pentru proiectele de biodiversitate

Ministerul Fondurilor Europene – Direcţia Generală Programe Infrastructură Mare, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare publică Ordinul privind modificarea Ghidului solicitantului pentru Obiectivul Specific 4.1 ”Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate”.

citește mai mult

POC-A.1-A.1.1.3-H-2016

In data de 06 iulie 2016, prin Decizia Presedintelui ANCSI nr. 9282/06.07.2016, au fost aprobate atat Ghidul solicitantului – conditii specifice, cat si lansarea apelului pentru POC – A.1 – A.1.1.3.-H-2016 pentru acordarea asistentei financiare din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) si de la bugetul de stat pentru A.1.1.2 „Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale Programului-cadru ORIZONT 2020 si alte programe CDI internationale”.

citește mai mult